Foto’s

Concert den Toogfilosoof van zaterdag, 18 juni 2022 in de Rijstpekker te Hulste

Onze dirigent, Gertjan Seynaeve
Onze voorzitter, André Vanassche
We namen spijtig genoeg afscheid van Johnny Glorieux na 60 jaar trouwe dienst in onze fanfare. Hij bespeelde wekelijks de grote trom of “grosse-caisse”.